تجاری سوله اداری ورامین 

تجاری سوله اداری ورامین 

تجاری سوله اداری ورامین ورامین / بر بلوار سلیمانی ۶۰۰ متر زمین تجاری۷۰۰ زیر بنا ۳ دهنه مغازه۱۰۰ متر زیر زمین ۱۰۰ متردفتر اداری انبار  کلیه امکاناتآب برق گاز ۵ خط تلفن ارتفاع سقف بلند پشت ملک ۲ طبقه ساختمان مسکونی اداریزمین ۳۰۰ متر۶۰۰ متر بنا۴ واحد۲ سال پیش نمایندگی ایران خودرو بوده فیلم فایل …

تجاری سوله اداری ورامین  ادامه »