جاده امام رضا / خاتون آباد سوله صنعتی نوساز 

جاده امام رضا / خاتون آباد/ سوله صنعتی نوساز 

جاده امام رضا / خاتون آباد  سوله صنعتی نوساز  متراژ ۱۱۰۰ متر ۵۰۰ متر سوله دفتری نگهبانی  اب برق گاز سند تک برگ پایانکار ویدیو فایل در اینستاگرام