جاده خاوران/ شهرک صنعتی خاوران فن آوران

جاده خاوران/ شهرک صنعتی خاوران / فن آوران

جاده خاوران/ شهرک صنعتی خاوران سایت فن آوران ۵۰۰ متر زمین ۴۰۰ متر سوله همکف ۴۰۰ متر نیم طبقه ۱۰۰ متر حیاط برق ۳ فاز ، گاز ، آب سند تک برگ پایانکار   ما را دنبال کنید