جاده خاوران کیلومتر ۱۲ / حاجی آباد

جاده خاوران کیلومتر ۱۲حاجی آباد

جاده خاوران کیلومتر ۱۲ حاجی آباد پیش فروش سوله تمام بنا دفتری و بالکن ( توافق ) با انشعابات کامل سند تک برگ مشاعی سازنده معتبر تحویل دوماهه قیمت عالی در بازده زمانی کوتاه   فبلم کامل در اینستاگرام