خاوران ، گردنه تنباکوئی گاراژ و تجاری 

خاوران ، گردنه تنباکوئی گاراژ و تجاری

خاوران ، گردنه تنباکوئی گاراژ و تجاری  ۳۸۶۰ متر گاراژ ۵۸۵ متر تجاری شامل ۱۶ باب مغازه ۱۲ باب مغازه داخل و ۴ باب مغازه بیرون تعمیرگاه -دارای سند ششدانگ و پایان کار  ۲ برق ۲۵ آمپر ۳ فاز و ۱ برق ۲۵ آمپر تک فاز ۳ منبع ۱۰ هزار لیتری آب دارای ۱۰ خط …

خاوران ، گردنه تنباکوئی گاراژ و تجاری ادامه »