خاوران / روبروی فرون آباد/ تجاری

خاوران / روبروی فرون آباد/ تجاری

خاوران / روبروی فرون آباد دو باب تجاری داخل مجتمع سبحانی ۲۱ متر کف ۱۰ متر بالکن فاصله از بر جاده ۲۰۰ متر مناسب برای هرنوع فعالیت آب برق ۳ فاز و گاز دوربین مداربسته سرقفلی و مالکیت فروشنده واقعی / زیرقیمت   مارا در فضای مجازی دنبال کنید