خاوران / عباس آباد علاقمند/ سوله . انبار 

خاوران / عباس آباد علاقمند/ سوله . انبار 

خاوران / عباس آباد علاقمند/ صدرا سوله . انبار  * ۲۲۵ متر زمین *۱۸۰ متر سوله *۱۷۵ متر نیم طبقه *۵۰ متر نگهبانی ، دفتری آب ، برق سند اوقاف زیر قیمت منطقه / فروشنده واقعی   فیلم سوله در اینستاگرام