خاوران / عباس آباد علاقمند/ مجتمع صنفی خدماتی بهارستان

خاوران / عباس آباد علاقمند/ مجتمع صنفی خدماتی بهارستان

خاوران / عباس آباد علاقمند/مجتمع صنفی خدماتی بهارستان ۲۵۰ متر سوله تمام بنا دفتری در دوطبقه ۴۰ متر سند تک برگ پایانکار انشعابات کامل آب برق گاز امنیت بالا . مناسب برای انبار و کارگاه فیلم فایل و اطلاعات بیشتر در اینستاگرام