خاوران / قیل ورودی خاورشهر / مجتمع شرکا

خاوران / قبل ورودی خاورشهر / مجتمع شرکا شهرک فلزات رنگین

خاوران / قبل ورودی خاورشهر / مجتمع شرکا  شهرک فلزات رنگین  واحد صنعتی و سوله و دفتری  در متراژ ۵۰۰ متر  برق ۳ فاز  آب لوله کشی گاز در دست اقدام  سند تک برگ ، پایانکار در دست انجام تصاویر بیشتر در اینستاگرام