دماوند کشتارگاه و سرد خانه

دماوند کشتارگاه و سرد خانه 

دماوند کشتارگاه و سرد خانه  ۲ هکتار زمین ۲ عدد سوله ۱۰۰۰ متری  تجهیزات کشتارگاه سردخانه مجهز انشعابات فول ۳۵۰ متر بر ملک ۸ دهنه مغازه فعال ۴۵۰ متر پایانکار تجاری سند ۶ دانگ   ویدیو کامل در صفحه اینستاگرام