شهرک صنعتی خاوران سایت درودگران

شهرک صنعتی خاوران سایت درودگران سوله ، دفتری ۲۸۰ متر ۴۰ متر دفتری در دوطبقه تمام بنا آب برق گاز سند تک برگ پایانکار   فیلم فایل در صفحه املاک صنعتی