سوله اجاره خاوران ، فرون آباد

سوله اجاره خاوران فرون آباد

سوله اجاره خاوران ، فرون آباد  ۲۵۰ متر زمین ۲۰۰ متر سوله ۱۵۰ متر نیم طبقه ۶۰ متر دفتری در دوطبقه ۳۰ متر حیاط برق ۲۵ آمپر  آب لوله کشی رهن / اجاره   فیلم کامل سوله در اینستاگرام