شریف آباد / شهرک صنعتی موزائیک سازان

شریف آباد / شهرک صنعتی موزائیک سازان

شریف آباد / شهرک صنعتی موزائیک سازان ۱۰۰۰ متر زمین ۳۵۰ متر سوله اب برق گاز تلفن اتاق دفتری اشپز خونه حمام و دستشویی دو تا اتاق برای استفاده های کارگری   تصاویر بیشتر در اینستاگرام