شهرک صنعتی ایوان کی / کیلومتر 45 جاده امام رضا / مجوز فلزی

شهرک صنعتی ایوانکی / کیلومتر 45 جاده امام رضا / مجوز فلزی

شهرک صنعتی ایوانکی کیلومتر 45 جاده امام رضا مجوز فلزی ٣٠٠٠ متر زمین ١٠٠٠ متر سوله ٨٠ متر دفتری انشعابات کامل مالک یکسال ملک را اجاره می کند  تصاویر فایل در اینستاگرام