شهرک صنعتی پایتخت کارخانه ریخته گری

شهرک صنعتی پایتخت کارخانه ریخته گری

شهرک صنعتی پایتخت کارخانه ریخته گری ۱۵۰۰ متر زمین سوله ۷۰۰ متری جرثقیل ۳تن دارای کوره ۲ عدد القایی ۵۰۰ و۳۰۰کیلوکوره پنصد ۶ ماه کار کرده کوره سیصد اک ، نو برق ۳۰۰ امپر با نامه ۴۰۰ گاز ۶۵ جی دستگاه شاتدستگاه کراشر۸۰ متر ماسه دوندو عدد میکسر ماسهاره نواری دلر دیواریجواز صنایع داردمجهز به …

شهرک صنعتی پایتخت کارخانه ریخته گری ادامه »