شهرک صنعتی پایتخت

شهرک صنعتی پایتخت

شهرک صنعتی پایتخت مجوز پلاستیک ۳۰۰۰ متر زمین ۲۰۰۰ متر بنا ۱۸۰۰ متر سوله ۲۰۰ متر دفتری انشعابات کامل دارای سهمیه مواد پلاستیک   اطلاعات بیشتر در اینستاگرام