کارخانه سنگبری باقرشهر / شهرسنگ

کارخانه سنگبری باقرشهر / شهرسنگ

کارخانه سنگبری باقرشهر / شهرسنگ ۳۲۰۰ متر زمین مجوز تجاری ، نمایشگاهی ۱۵۰۰ متر سوله ۱۵۰ متر دفتری دردوطبقه سرایداری و نگهبانی برق ۱۵۰ آمپر ، آب ، گاز سند و پایانکار تهاتر با ماشین ، ملک ( بجز باغ )   فیلم کامل کارخانه در اینستاگرام