کارخانه شهرک صنعتی جنت آباد

کارخانه شهرک صنعتی جنت آباد

کارخانه شهرک صنعتی جنت آباد کیلومتر ۴۵ جاده امام رضا زمین ۳۰۰۰ متر ۱۷۰۰ متر سوله کاملا بهداشتی جهت مواد غذایی ۲۸۰ متر اداری ۲۵۰ آمپر برق صنعتی ۲۵ جی گاز صنعتی ۴خط تلفن فیلم کامل در اینستاگرام املاک صنعتی خاوران