کارخانه شهرک صنعتی دماوند ۲

کارخانه شهرک صنعتی دماوند ۲

کارخانه شهرک صنعتی دماوند ۲ زمین۳۷۰۰مترمربع ۱۵۰۰ مترمربع سوله قابل افزایش تا دوهزار متر مربع ارتفاع تاج ۱۱متر و ارتفاع طرفین نه متر سازه تقویت شده سوله بدون ستون وسط نگهبانی مجوز فلزی برق آب گاز دردست اقدام   کانال تلگرام املاک صنعتی خاوران