کارخانه شهرک صنعتی عباس آباد / مجوز نساجی

کارخانه شهرک صنعتی عباس آباد / مجوز نساجی

کارخانه شهرک صنعتی عباس آباد / مجوز نساجی

کارخانه شهرک صنعتی عباس آباد مجوز نساجی ۲۳۰۰ متر زمین  ۱۱۱۳ متر ی بنا  دارای پایان کار ۴ خط تلفن ۲۵۰ آمپر برق گاز ۴۰ جی فایل زیر قیمت شهرک قابلیت تغییر کاربری فیلم کارخانه در اینستاگرام 

پیمایش به بالا