کارخانه شهرک صنعتی چرمشهر ( سالاریه )

کارخانه شهرک صنعتی چرمشهر ( سالاریه )

کارخانه شهرک صنعتی چرمشهر ( سالاریه ) کارخانه خارج شعاع مناسب فعالیت آلاینده ۲۱۰۰ متر زمین ۷۵۰ متر بنا ۳۰ متر نگهبانی انشعابات کامل مجوز فلزی ۸۰ درصد پیشرفت کار   فیلم کامل مجموعه در اینستاگرام