جاده خاوران / پاکدشت / کارخانه سرامیک

جاده خاوران / پاکدشت / کارخانه سرامیک

جاده خاوران / پاکدشت / کارخانه سرامیک مساحت زمین کارخانه ۳۰۵۰ متر مساحت زیربنا حدودا ۱۷۰۰ متر شامل اتاق سرایداری.سالن دکور .سالن کوره ها سالن ریختگری.سالن قالب ریزی .سالن دوغاب سازی.سالن قالب سازی انبار مواد اولیهخانه کارگری حمام و سرویس.اشپزخانهکارگاه آهنگری جوشکاری انبار قطعات صنعتی.آزمایشگاه . دفتر واحد مسکونی مدیریت. اتاق برق ایستگاه گاز 400 …

جاده خاوران / پاکدشت / کارخانه سرامیک ادامه »